Termeni si Conditii

1. Scop
Platforma informatică integrată de comunicare (denumită în continuare Platforma) a fost realizată în cadrul sub-proiectului cu titlul Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă (acronim RIscO), implementat de Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor din cadrul Universității ’’Valahia’’ din Târgoviște. Grantul acordat de către Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN - UMPFE) este finanțat din Schema de Granturi pentru Universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE. 
Universitatea ’’Valahia’’ din Târgoviște oferă acces la acest portal, pentru a face cunoscută activitatea depusă în cadrul sub-proiectului, al cărui obiectiv general este acela de creștere a capacității Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor de incluziune a studenților cu risc ridicat de abandon în anul I, pe baza dezvoltării unei strategii orientate către creșterea motivației și consolidarea interesului acestora față de programele de studii universitare de licență din domeniile fundamentale Științe Inginerești (domenii de licență Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria Mediului, Agronomie) și Matematică și științe ale naturii (domeniul de licență Inginerie Chimică).
Singurul scop permis pentru utilizarea acestei Platforme este obținerea de informații despre activitățile și materialele relevante elaborate în cadrul sub-proiectului. Orice utilizare în alte scopuri nu este permisă și cade sub incidența legislației din România, completată cu normele de drept european aplicabile.
Prin accesarea Platformei, Utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române guvernează Termenii și condițiile de utilizare de mai jos, precum și orice litigiu care ar putea să apară între el/ea și Universitatea ’’Valahia’’ din Târgoviște, în legătură cu accesarea acestei Platforme. 

2. Dreptul de proprietate și drepturi de autor
Universitatea ’’Valahia’’ din Târgoviște este proprietarul exclusiv al Platformei și al informațiilor conținute de aceasta. Niciun material de pe această Platformă nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat, fără acordul scris al Universității ’’Valahia’’ din Târgoviște. Toate drepturile sunt rezervate.
Utilizatorul are permisiunea de a imprima pe suport de hârtie sau de a descărca pe calculatorul personal, materiale din  diferite secțiuni ale Platformei, doar pentru utilizare proprie, exclusiv academică și non-comercială.
Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se declară de acord:
- să nu modifice, parțial sau integral, niciun material provenit din descărcare de pe Platformă;
- să ofere Universității ’’Valahia’’ din Târgoviște drepul de a utiliza numele Utilizatorului în legătură cu toate materialele destinate studenților din Grupul țintă al sub-proiectului, dar și promovării Platformei în rândul studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor părți interesate;
- că nu va avea nicio pretenție împotriva Universității ’’Valahia’’ din Târgoviște, pentru orice încălcare (pretinsă sau adevărată) a vreunui drept, încălcare ce nu provine din utilizarea Platformei.

3. Politica de utilizare a Platformei
Prin accesarea Platformei, Utilizatorul își asumă responsabilitatea totală pentru utilizarea acesteia și a Internet-ului. Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor va depune toate diligențele pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Platformei, fără a garanta funcționarea neîntreruptă sau fără erori a acesteia. Universitatea ’’Valahia’’ din Târgoviște nu va fi responsabilă pentru niciun eventual prejudiciu, apărut din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Platformei. 
Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor își rezervă drepturile de a monitoriza conținuturile Platformei și de a le elimina unilateral pe cele considerate contrare moralei, eticii universitare sau legislației în vigoare, respectiv pe cele aflate în dezacord cu scopul pentru care Platforma a fost realizată.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor academice ale Utilizatorului și pentru a evita prejudiciile potențiale care pot rezulta din diseminarea unor informații false sau rău-intenționate, următoarele restricții se aplică în ceea ce privește utilizarea Platformei:
- Utilizatorul va folosi doar numele și prenumele real;
- Utilizatorului nu îi este permisă transmiterea de mesaje care lezează demnitatea umană și drepturile omului, care instigă la discriminare de orice natură; 
- Utilizatorului nu îi este permisă transmiterea de mesaje care dezvăluie informații private sau datele personale ale oricărei persoane;
- Utilizatorului nu îi este permisă accesarea și folosirea Platformei pentru a desfășura activități contrare legii sau care ar putea încălca drepturile terților.

4. Datele personale ale Utilizatorului
Pentru a accesa Platforma în calitate de vizitator, nu este necesară furnizarea de date cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal (așa cum sunt definite de Legea nr.677/2001), se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta online sau offline. Informații personale vor fi colectate numai cu acordul Utilizatorului înscris în grupul țintă al sub-proiectului cu titlul Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă.


Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Universitatea Valahia din Targoviste