Instruire în utilizarea programelor software

Articole

Instruire în utilizarea programelor software

Instruire în utilizarea programelor software folosite în mediul profesional al programelor de studii universitare de licență Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură și Tehnologia Prelucrării Produselor AgricoleAcțiunile derulate în cadrul acestei subactivități au urmărit crearea unor deprinderi informatice suplimentare pentru studenții celor două domenii de studiu (Ingineria Mediului - IPMA și Ingineria Produselor Alimentare - TPPA), cu ajutorul unor programe software dedicate, utilizate de multe dintre companiile de profil.

Astfel, în cadrul primelor acțiuni, derulate separat cu fiecare dintre cele două grupe de studenți (IPMA și TPPA), s-au prezentat bazele utilizării programului software Engilab Beam.2D și s-au realizat aplicații practice coordonate cu acest mediu. Programul software Engilab Beam.2D este un instrument de inginerie ușor de utilizat, destinat analizei statice lineare a structurilor plane. Programul dispune de o interfață grafică completă (GUI) pentru prelucrare prealabilă sau postprocesare, utilizând metoda elementelor finite (FEM). A fost utilizată varianta Lite Edition, care este complet gratuită, dar are anumite limitări comparativ cu versiunea completă - Pro Edition (variantă cu licență).

Studenții au realizat, sub îndrumarea lectorului, aplicații inginerești de dificultate medie, urmărindu-se, deopotrivă, crearea unor deprinderi informatice suplimentare, cât și oferirea unui auxiliar prețios în rezolvarea aplicațiilor de la discipline cuprinse în planul de învățământ ale celor domenii de studiu, precum “Mecanica și Rezistența Materialelor”, “Elemente de inginerie mecanică” și “Utilaje în industria alimentară” la domeniul ingineria produselor alimentare (TPPA), respectiv “Elemente de inginerie mecanică” și “Construcții pentru lucrările de ingineria mediului” pentru domeniul ingineria mediului (IPMA).

În acțiunile următoare, pentru studenții domeniului ingineria mediului (IPMA) s-au prezentat bazele utilizării programului software Autodesk Land Desktop, cu ajutorul căruia s-au realizat aplicații didactice de proiectare, implementare și gestiune de proiecte de amenajare teritorială. Astfel, sub coordonarea lectorului, cursanții au avut posibilitatea să parcurgă, pe baza aplicațiilor practice simple, etapele realizării de proiecte specifice care au urmărit: operarea cu date rectangulare (puncte COGO – Coordinate Geometry), tehnici fundamentale de generare a planurilor și a hărților topografice digitale,utilizarea modelării digitale a suprafețelor, metode numerice de ridicare în plan (drumuirea, triangulația, intersecția etc.) și probleme de nivelment.

Pentru studenții de la specializarea TPPA s-au continuat acțiunile din cadrul subactivității bazelor utilizării programului software Autodesk Inventor, utilizându-se varianta trial. Inventor este un mediu software care beneficiază din plin de întreaga experiență de programare acumulată cu mediul AutoCAD, program pe care studenții specializării TPPA îl studiază la disciplina “Desen tehnic și infografică”. După inițierea în bazele utilizării mediului software Inventor, cursanții au realizat aplicații simple de reprezentare 3D a unor componente de utilaje specifice industriei alimentare, respectiv a unor ansambluri de complexitate redusă.


sidebar

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Universitatea Valahia din Targoviste