Eveniment Open-Day, 30-31 mai 2018

Articole

Eveniment Open-Day, 30-31 mai 2018

În cadrul evenimentului Open-Day, studenţii programului de studii IPMA din anul I au primit detalii tehnice şi acces la infrastructura realizată şi rezultatele cercetării din cadrul programului de cercetare “Spre o protecţie eficientă a copiilor la riscul de poluare a aerului din zonele urbane ale României”, acronim Rokidair, finanţat prin Programul "Cercetare în Sectoare Prioritare" - Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, proiect coordonat de Universitatea Valahia din Târgovişte, FIMSA. 


Evenimentul a fost organizat pe parcursul a 2 zile. În prima zi au fost prezentate echipamentele portabile de monitorizare a calităţii aerului din dotarea FIMSA (numărător de particule, sistemul Dusttrak, Casella Microdust, etc.) precum şi programele software de modelare a dispersiei poluanţilor atmosferici. Ulterior, s-a continuat cu prezentarea echipamentelor staţionare montate în cadrul “Platformei de monitorizare a particulelor în suspensie” situată în Campusul Universităţii. În a doua zi, s-a efectuat o vizită în municipiul Ploieşti cu următoarele obiective:

- S.C. Tehnoinstruments S.R.L. (http://www.tehnoinstrument.ro/)– D-l director tehnic ing. Sebastian Codescu a prezentat principalele realizări ale firmei în domeniul monitorizării calităţii mediului, după care laboratorul mobil al Institutului de Cercetare în Ingineria Mediului, precum şi departamentul de revizie tehnică unde studenţii au avut oportunitatea de a dialoga cu specialiştii firmei şi de a vedea cum funcţionează analizoarele de poluanţi atmosferici;

- Staţia de monitorizare a poluanţilor atmosferici de tip trafic PH-5 (B-dul Bucureşti), Ploieşti din cadrul RNMCA impactul traficului asupra mediului. Poluanţii monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, metale (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p –xilen.  Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti; Cadrele didactice care au colaborat din partea UPG în cadrul proiectului Rokidair au prezentat modulul de inteligenţă artificială care permite prognoza poluanţilor pe baza măsurătorilor efectuate de microstaţii; prezentarea geoportalului Rokidair care permite gestiunea şi interogarea datelor înregistrate a fost făcută de Conf. dr. ing. Dunea Daniel; prezentarea microstaţiilor de monitorizare situate în campusul UPG.  

sidebar

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Universitatea Valahia din Targoviste