Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător

Alumni

Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător

Rolul seminarului ştiintific a fost de a prezenta studenților anului I, specializările Ingineria şi Protecția Mediului în Agricultură și Montanologie, care au alcătuit grupul țintă, misiunea specialistului de mediu în protecția mediului înconjurător.


Au fost prezentate disciplinele programelor de studii, care se desfăşoară pe 4 ani (240 ECTS), precum si disciplinele de bază care condiţionează dobândirea de competenţe ,,cheie’’ şi disciplinele care asigură achiziţionarea de competenţe ,,cheie’’. Au fost scoase în evidență competenţele profesionale - ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilităţilor si competenţele transversale ca achiziţii valorice şi atitudinale care transced un program de studii/domeniu, necesare unui specialist în ingineria mediului.

Seminarul ştiințific a căutat să aducă împreună experiența unor specialişti în ingineria mediului, cu vechime îndelungată în domeniu, cu experiența unor absolvenți ai Facultății de Ingineria Mediului şi Ştiința Alimentelor, care prin prezentările făcute au demonstrat frumusețea profesiei de inginer de mediu, îmbinată în acelaşi timp cu responsabilitatea ce îi revine fiecărui specialist cu preocupări în protecția mediului înconjurător.

În acest scop au fost susținute prezentări cu următoarele teme: Ingineria Mediului - o profesie  în slujba protecției mediului înconjurător; Aspecte privind dezvoltarea metodologiei de scanare a ratelor de evaportanspirație la nivel de bazin hidrografic în cadrul proiectului complex de cercetare INTER-ASPA; Managementul deşeurilor menajere la nivelul județului Dâmbovița; Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor solide; Soluția pentru curătenia oraşului tău şi  pentru protecția mediului înconjurător.

Partea a doua a seminarului, dedicată dezbaterilor, a fost extrem de interesantă, studenții anului I purtând discuții cu cadrele didactice universitare, cu absolvenții Facultății și cu invitații de la SC Eurogaz Prescom SRL Fieni, Supercom SA București, Direcția de Salubritate Târgoviște, pe baza temei dedicate Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător şi nu numai.


  

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități

Titlul proiectului:Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă (RIscO)

Acord Grant nr. 63/SGU/NC/I din 28.11.2017


Activitatea VI. Campanii de conștientizare

Subactivitatea VI.5.  Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător 


PROGRAM 


1000 Cuvânt de bun venit - Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA, Decanul Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

1010 Prezentarea proiectului ’’Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă (RIscO)’’- Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu

1030 Ziua Mondială a Mediului Înconjurător: importanța conștientizării populației privind problemele de mediu

Prof.univ.dr.ing. Petrescu Nicolae,  UVT - FIMSA - INGINERIA MEDIULUI – o profesie  în slujba protecției mediului înconjurător;

Conf.univ.dr.ing. Dunea Daniel, UVT-FIMSA - Aspecte privind dezvoltarea metodologiei de scalare a ratelor de evapotranspiraţie la nivel de bazin hidrografic în cadrul proiectului complex de cercetare INTER-ASPA;

Ing. Călinoiu Dumitru, Director General - SC EUROGAZ PRESCOM SRL Fieni, Depozitul de deşeuri menajere Târgovişte – Managementul deşeurilor menajere la nivelul județului Dâmbovița;

Ing. Mărgărit Rodica, Inspector de specialitate protecția mediului – SUPERCOM SA București, Sucursala Târgoviște - Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor solide;

Ing. Cricov Lidia, Inspector de specialitate protecţia mediului, DIRECȚIA DE  SALUBRITATE TÂRGOVIȘTE – DIRECȚIA DE  SALUBRITATE TÂRGOVIȘTE -  Soluția pentru curătenia oraşului tau şi  pentru protecția mediului înconjurator.

1400 Concluzii și perspective de colaborare 

sidebar

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Universitatea Valahia din Targoviste